คำย่อ อักษรย่อ


  admin. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
admin.administrationเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในที่ทำงาน)