คำย่อ อักษรย่อ


  NB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NBnote wellทราบกันดี