คำย่อ อักษรย่อ


  Yrs. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Yrs.Yours (sincerely/faithfully …)ขอแสดงความนับถือ (ขอแสดงความนับถือ / นับถือ … )