คำย่อ อักษรย่อ


  w. ref. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
w. ref.with reference toมีการอ้างอิงถึง