คำย่อ อักษรย่อ


  re ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
rein the matter ofตัวย่อของจดหมายธุรกิจที่อ้างถึงเรื่องที่ติดต่อ