คำย่อ อักษรย่อ


  PTO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PTOplease turn overโปรดพลิกเอกสาร