คำย่อ อักษรย่อ


  ps ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
pspostscriptป.ล.