คำย่อ อักษรย่อ


  p.p. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
p.p.per pro (through the agency of)ผ่านหน่วยงาน