คำย่อ อักษรย่อ


  i.e. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
i.e.id est (that is)นั้นคือ