คำย่อ อักษรย่อ


  hdbk ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
hdbkhandbookหนังสือคู่มือ