คำย่อ อักษรย่อ


  fyi ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
fyifor your informationเพื่อเป็นข้อมูลของคุณ