คำย่อ อักษรย่อ


  f.o.a. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
f.o.a.for the attention ofเอกสารนี้ส่งถึง