คำย่อ อักษรย่อ


  e.g. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
e.g.exempli gratia (for example)ตัวอย่าง