คำย่อ อักษรย่อ


  cf. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
cf.compareเปรียบเทียบ