คำย่อ อักษรย่อ


  c.c. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
c.c.copies to (carbon copies)สำเนาถึง (สำเนา)