คำย่อ อักษรย่อ


  Attn. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Attn.For the attention ofส่งถึง