คำย่อ อักษรย่อ


  a.s.a.p ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
a.s.a.pas soon as possibleเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้