คำย่อ อักษรย่อ


  PM ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PMPrivate Message

ข้อความส่วนตัว