คำย่อ อักษรย่อ


  ผบ.สส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบ.สส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด -