คำย่อ อักษรย่อ


  ผบ.สส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบ.สส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด -