คำย่อ อักษรย่อ


  OTW ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
OTW On the way

อยู่ระหว่างการเดินทาง ( อยู่บนถนน )