คำย่อ อักษรย่อ


  W. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
W.West

ทิศตะวันตก