คำย่อ อักษรย่อ


  W. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
W.West

ทิศตะวันตก