คำย่อ อักษรย่อ


  E. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
E.East

ทิศตะวันออก