คำย่อ อักษรย่อ


  S. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
S.South

ทิศใต้