คำย่อ อักษรย่อ


  N. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
N.North

ทิศเหนือ