คำย่อ อักษรย่อ


  Oct. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Oct.October

เดือนตุลาคม (ภาษาอังกฤษ)