คำย่อ อักษรย่อ


  ผบ.ทอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบ.ทอ.ผู้บัญชาการทหารอากาศ -