คำย่อ อักษรย่อ


  Aug. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Aug.August

เดือนสิงหาคม (ภาษาอังกฤษ)