คำย่อ อักษรย่อ


  May ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MayMay

เดือนพฤษภาคม (ภาษาอังกฤษ)