คำย่อ อักษรย่อ


  Apr. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Apr.April

เดือนเมษายน (ภาษาอังกฤษ)