คำย่อ อักษรย่อ


  Wt. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Wt.Weightน้ำหนัก