คำย่อ อักษรย่อ


  Tel. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Tel.Telephoneโทรศัพท์