คำย่อ อักษรย่อ


  Sq. ft ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Sq. ftSquare footตารางฟุต