คำย่อ อักษรย่อ


  Spec. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Spec.Specialพิเศษ