คำย่อ อักษรย่อ


  Sig. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Sig.Signatureลายเซ็น