คำย่อ อักษรย่อ


  Sci. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Sci. Scienceวิทยาศาสตร์