คำย่อ อักษรย่อ


  Sci. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Sci. Scienceวิทยาศาสตร์