คำย่อ อักษรย่อ


  Bc. . ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Bc. .Bachelor of scienceปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์