คำย่อ อักษรย่อ


  Reg. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Reg. Registerลงทะเบียน