คำย่อ อักษรย่อ


  ผบ.ทบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก -