คำย่อ อักษรย่อ


  Ref. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Ref. Referenceอ้างอิง