คำย่อ อักษรย่อ


  Rcpt. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Rcpt.Receiptเสร็จรับเงิน