คำย่อ อักษรย่อ


  Qual. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Qual.Qualityคุณภาพ