คำย่อ อักษรย่อ


  Qual. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Qual.Qualityคุณภาพ