คำย่อ อักษรย่อ


  Qt. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Qt.Quantityปริมาณ