คำย่อ อักษรย่อ


  p.m. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
p.m.post meridiemหลังเที่ยง