คำย่อ อักษรย่อ


  O.K. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
O.K.Orl korrectถูกต้อง