คำย่อ อักษรย่อ


  M.p.h. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
M.p.h.Miles per hourไมล์ต่อชั่วโมง