คำย่อ อักษรย่อ


  Misc. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Misc.Miscellaneousเบ็ตเตล็ด