คำย่อ อักษรย่อ


  M.C. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
M.C. Master of Ceremonyพิธีกร