คำย่อ อักษรย่อ


  ผบ.ตร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ -