คำย่อ อักษรย่อ


  Ltd. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Ltd.Limitedบริษัทจำกัด