คำย่อ อักษรย่อ


  Inc. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Inc. Incorporatedบริษัท